Sprzątanie biur – A Covid 19?

Covid-19 podniósł naszą świadomość na temat naszego otoczenia i czystości wspólnych przestrzeni biurowych i firmowych, zwłaszcza gdy przebywamy w miejscach publicznych. Staramy się nie dotykać twarzy, ust i nosa. Używamy środka dezynfekującego do rąk. Często myjemy ręce, nosimy maski na twarzy. A kiedy przebywamy w biurze czy ogólnie mówiąc w firmie, szukamy czystych, sterylnych i bezpiecznych dla nas przestrzeni o ograniczonym ruchu pieszym, zachowując bezpieczny dystans. Jeśli przestrzeń użytkowa nie jest czysta i wizualnie bezpieczna, mamy wątpliwości co do dalszej kontynuacji pracy na rzecz pracodawcy! Dlatego właściciele firm i kierownicy obiektów starają się dotrzymać kroku naszej nowej rzeczywistości. Aby być otwarci dbając o nasze warunki pracy a przede wszystkim zdrowie, klienci i pracownicy muszą wspólnie dbać o czystą otaczającą ich przestrzeń. Odkażanie i dezynfekcja odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu otwartości i bezpieczeństwa przedsiębiorstw. A wspólne obszary do utrzymania czystości są zazwyczaj trudne! Mając to na uwadze powyższe argumenty, przedstawiamy wskazówki dotyczące zarządzania obszarami wspólnymi w biurze i firmie podczas Covid-19.

Podczas gdy wiele organizacji przechodzi do pracy zdalnej, niektóre firmy pracują zastrzeżonymi systemami lub z wrażliwymi materiałami, które wymagają, aby pracownicy lub zmiany pracowników byli na miejscu, aby dobrze wykonać swoją pracę. Jako mistrzowie wspaniałego doświadczenia zawodowego, chcemy pomóc wszystkim zachować zdrowie w biurze, jednocześnie dzieląc wspólne obszary robocze.

Ten post ma na celu omówienie podstaw tworzenia zdrowego i higienicznego środowiska pracy. Uważamy, że dobre samopoczucie w miejscu pracy obejmuje nie tylko czyszczenie i dezynfekcję biura, ale także dobre strategie komunikacji i oznakowania oraz zdrową kulturę biurową w przypadku COVID i nie tylko. Mamy nadzieję, że te wskazówki dotyczące bezpieczeństwa w biurze zapewnią zarówno wiedzę, jak i psychiczny spokój podczas poruszania się w tej krytycznej kwestii zdrowia publicznego

Sprzątanie biur – nasze porady:

  1. Wskazówki dotyczące regularnego czyszczenia wg. obowiązujących przepisów i zaleceń
  2. Jakość powietrza i systemy wentylacyjne
  3. Dystans społeczny w biurze
  4. Komunikacja i oznakowanie

Zbierz odpowiednie materiały, opracuj przemyślany plan i zastosuj go w praktyce tej biurowej liście kontrolnego bezpieczeństwa w firmie, biurze, zakładzie produkcyjnym, itp. Wskazówki dotyczące czyszczenia od WHO Chociaż rozprzestrzenianie się wirusa może wydawać się nieuniknione, faktem jest, że dobre procedury czyszczenia i dezynfekcji mogą znacznie zmniejszyć lub wyeliminować ryzyko wystąpienia wirusa COVID-19 na powierzchniach i przedmiotach w biurze. Naszym obowiązkiem jako pracodawcy jest utrzymanie czystego środowiska i upewnienie się, że każdy człowiek czuje się bezpiecznie przychodząc każdego dnia. WHO dostarczyła szczegółowe instrukcje dotyczące czyszczenia i dezynfekcji miejsc pracy, a także listę środków dezynfekujących o których wiadomo, że są skuteczne w zwalczaniu wirusa SARS-CoV-2 (wirus powodujący COVID-19). Chociaż tymczasowe wytyczne WHO powinny być przeczytane, zrozumiane i ściśle przestrzegane, oto kilka kluczowych punktów, które powinieneś wiedzieć przed rozpoczęciem:

Do czyszczenia i dezynfekcji używaj jednorazowych rękawiczek, fartuchów, (np. szmatki na twarz). Ostrożnie je usuń i wyrzuć natychmiast po dezynfekcji i utylizacji. Zawsze czyść przed rozpoczęciem dezynfekcji. Czyszczenie za pomocą detergentu lub roztworu mydła i wody usuwa cząsteczki, które mogą nieść ryzyko COVID-19 na powierzchniach. Zmniejsza to miano wirusa przed rozpoczęciem dezynfekcji, co pomaga środkowi dezynfekującemu skuteczniej zabijać pozostały wirus. Chociaż istnieje lista środków dezynfekujących zatwierdzonych przez WHO, jednym z łatwo dostępnych rozwiązań jest wybielacz i woda do użytku domowego. Jeśli używasz chusteczek dezynfekujących (takich jak chusteczki, pamiętaj, że w celu właściwej dezynfekcji należy czyścić tylko jedną rzecz na raz, używając takiej ilości chusteczek, aby powierzchnia pozostała mokra przez 4 minuty. Pamiętaj, aby nigdy nie mieszać razem środków czyszczących. Codziennie czyść i dezynfekuj wrażliwe na dotyk powierzchnie w obszarach wspólnych (np. stoły, krzesła z twardym oparciem, klamki, włączniki światła, słuchawki telefonu i klawiatury, piloty, uchwyty, ekrany dotykowe, biurka, toalety, zlewy, przyciski windy i windy itp.). Czyść i dezynfekuj udostępnioną elektronikę i sprzęt, cyfrowe oznakowanie i kioski z ekranem dotykowym.

Jakość powietrza i systemy wentylacyjne

Epidemia korona wirusa rzuciła światło na znaczenie jakości powietrza w pomieszczeniach i kroków niezbędnych do ograniczenia rozprzestrzeniania się zarazków i chorób w przestrzeni biurowej. Nie tylko to, ale według badania z 2017 roku oddychanie lepszym powietrzem „prowadziło do znacznie lepszych wyników w podejmowaniu decyzji”, planowania, gotowości i strategii podczas kryzysów. Biura są domem dla wielu źródeł zanieczyszczenia powietrza, w tym lotnych związków organicznych (ze środków czyszczących, mebli i innych materiałów) oraz bakterii, pleśni i wirusów. Słaba wentylacja pogarsza obecność tych zanieczyszczeń.Aby utrzymać zdrowe środowisko w pomieszczeniach, gdy pracownicy są wprowadzani z powrotem do biura, zakłady muszą koncentrować się na systemach hydraulicznych, wentylacyjnych i filtracyjnych, które filtrują, rozcieńczają i usuwają patogeny. Rozważając ulepszenie systemu filtracji w biurze, skup się na minimalnej wartości raportowanej wydajności, czyli liczbie od 1 do 16, która odpowiada wydajności filtra powietrza na podstawie wielkości cząstek. Według firm zajmującej się ochroną środowiska, „im wyższy MERV, tym skuteczniejszy jest filtr powietrza w usuwaniu cząstek stałych. Na dolnym końcu spektrum wydajności filtr panelowy z włókna szklanego lub poliestru.

Środki dystansowania społecznego w biurze W przypadku firm, które potrzebują pracowników lokalnych, dystans społeczny w biurze jest wymagany od samego początku, a nie tylko wtedy, gdy biura zaczną się w pełni otwierać. Wczesne wyrobienie sobie nawyku da czas na przetestowanie, która metoda jest najlepsza dla Twojego zespołu, zanim wszyscy przejdą z powrotem. Metody do rozważenia przy dystansowaniu fizycznym: Ograniczaj, kto przychodzi do biura i kiedy ma elastyczne godziny pracy i przesunięte zmiany: używaj zmian A i B, aby dostosować się do harmonogramów sprzątania i ograniczonej liczby stanowisk roboczych. Użyj narzędzia biurka tzw. dystansującego społeczność, aby zobrazować, jak wygląda plan piętra z dystansem społecznym, używając tylko biurek oddalonych od siebie o co najmniej 2 metry. Przydziel lub zezwalaj innym na rezerwowanie własnych biurek na podstawie tego, co jest dostępne. Określ przepustowość na podstawie odległości fizycznej i odpowiednio zaplanuj przesunięcia A / B. Zakazuj lub ograniczaj ruch odwiedzających do minimum, chyba że jest to absolutnie konieczne i nie zbędne. Zakaz dostarczania osobistych paczek do biura. W przypadku przekąsek i kawy oraz korzystania z szafek ogranicz niektóre, jeśli nie wszystkie, w biurze, aby zmniejszyć liczbę wspólnych powierzchni. Zaktualizuj projekt biura, dodając dodatkowe ścianki działowe – pleksy – szyby między biurkami i pomieszczeniami socjalnymi, poprawione układy siedzeń i oznakowania kierunkowe, takie jak markery podłogowe, na jednokierunkowe korytarze i klatki schodowe. Prowadź wirtualne spotkania w biurze: Zmień przeznaczenie każdej sali konferencyjnej na osobiste biuro i / lub magazyn na wczesnych etapach COVID-6. Wejście bezdotykowe: korzystając z systemu kontroli dostępu, każdy pracownik biurowy może wejść do budynku za pomocą telefonu.

Komunikacja i oznakowanie COVID-19 w miejscu pracy Mówią, że najlepszym środkiem dezynfekującym jest słońce: w tym przypadku jasne światło dobrej komunikacji jest jedną z pierwszych i najlepszych obrony przed fizycznymi i emocjonalnymi aspektami przejść po korona wirusie. Bądź przygotowany, aby uspokoić i wspierać pracowników, którzy mogą doświadczać szeregu emocji i osobistych wyzwań w wyniku działania wirusa i powstrzymywania: Udostępniaj jasne, zwięzłe i dobrze sformułowane aktualizacje, które są odpowiednie dla Twojej lokalizacji, branży i aktualnej kultury pracy. Komunikuj się szybko i spokojnie. Oferuj kanały wsparcia i dwustronnej komunikacji. Stwórz przestrzeń dla swoich pracowników, aby mogli wyjść z ich obaw i potrzeb; tam, gdzie to możliwe, dostosuj się do konkretnych, pojawiających się potrzeb. Zapewnij w biurze oznakowanie, które będzie zwracać uwagę wszystkich na bezpieczeństwo: dobra higiena dróg oddechowych, zalecenia dotyczące czyszczenia, dystans społeczny i kontrola objawów. WHO opracowało serię materiałów do wydrukowania i plakatów do użytku w miejscach publicznych, na przykład na zewnątrz sal konferencyjnych lub w korytarzach o dużym natężeniu ruchu. W przypadku, gdy musisz skoordynować część swojej firmy do pracy w domu, podczas gdy inni w biurze lub ostatecznie wszyscy pracujący w domu, oto kilka wskazówek, jak zarządzać tym przejściem:

Nadal udostępniaj zwięzłe i dobrze sformułowane aktualizacje, które są istotne dla Twojej lokalizacji, branży, aktualnej kultury pracy i ogólnego stanu pandemii. Komunikuj się szybko i spokojnie. Upewnij się, że technologia jest spójna w całej firmie, w tym w komunikacji, wideokonferencjach, zarządzaniu projektami i narzędziach do współpracy. Kontynuuj czyszczenie wszystkich przestrzeni w biurze, współdzielonych lub nie, i zachęcaj wszystkich do wycierania/sprzątania biurek i sprzętu, gdy tylko skończą dzień. Jest to szczególnie ważne, gdy ludzie współdzielą przestrzenie i gdy zespoły wyłączają pracę w biurze. Zapewnij środek do dezynfekcji rąk i środki ochrony osobistej w całym budynku biurowym i upewnij się, że wszyscy wiedzą, gdzie można je znaleźć, aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się zarazków. Zapewnij kanał komunikacji wewnętrznej, aby przedstawiać odpowiednie aktualizacje firmy. Utrzymuj spójną komunikację w zespole. Współpraca zespołowa jest łatwa do zmniejszenia bez interakcji twarzą w twarz, co sprawia, że ​​o wiele ważniejsze jest to, że priorytetem komunikacji są codzienne lub cotygodniowe posty, e-maile i rozmowy wideo. Mając to na uwadze, pamiętaj o tym, ile czasu poświęcasz w ciągu dnia na zarządzanie przez rozmowy wideo. Nie zapomnij docenić interakcji społecznych i doładowania, poza zwykłą rozmową w pracy. Zachęcaj do cyfrowych spotkań w formie obiadów zespołowych i grupowych przestojów za pośrednictwem połączeń wideo w razie potrzeby.

Kontaktuj się z zespołem wcześnie i często, aby ocenić, co działa, a gdzie ludzie potrzebują dodatkowego wsparcia. Promuj równowagę między życiem zawodowym a prywatnym dla wszystkich, zwłaszcza pracujących rodziców. Dystans społeczny wymaga wielu przestojów w domu, co może skutkować niejasnym połączeniem pracy i zajęć pozazawodowych.

Wracasz do biura?

Kroki, które możesz podjąć, aby zabezpieczyć swoje biuro Jeśli spędzasz czas na pracy w domu jako środek zapobiegawczy, to najlepszy czas na wprowadzenie optymalnych praktyk higienicznych i rozwiązań, które mogą zmniejszyć rozprzestrzenianie się wirusów i przeziębień (co jest zawsze mile widziane, niezależnie od tego, czy COVID-19 jest problemem, czy nie) . Oto kilka pomysłów: Zwiększ dostępność chusteczek dezynfekujących i środków do dezynfekcji rąk zabijających wirusy i upewnij się, że wszyscy wiedzą, jak skutecznie ich używać. Dodatkowym akcentem jest to, że wysokiej jakości bezzapachowy balsam w biurze zapobiegnie wysychaniu wszystkich osób, a ręce będą czyste. Zachęcaj wszystkich w biurze do regularnego czyszczenia powierzchni wrażliwych na dotyk. Kontynuuj doskonalenie profesjonalnych procedur czyszczenia i dezynfekcji w biurze, aby ograniczyć występowanie zarazków i bakterii w miejscu pracy. Tam, gdzie to możliwe, polegaj na udogodnieniach redukujących dotyk, takich jak podwójne drzwi wahadłowe, światła z czujnikiem ruchu i inne urządzenia głośnomówiące, które ograniczają rozwój zarazków w obszarach o dużym natężeniu ruchu. Jeśli elastyczne siedzenia są opcją w Twoim biurze i ludzie dzielą biurka, wymagaj od wszystkich czyszczenia sprzętu, stacji roboczych i powierzchni, gdy tylko wyjdą lub przeniosą się w inne miejsce. – Korzystając z tych wskazówek, możesz śmiało pomóc swoim pracownikom w pokonywaniu wyzwań związanych z tym globalnym problemem zdrowia publicznego. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące COVID-19 w domu, szkole lub w biurze, więcej zasobów udostępnionych przez Grupę Vip znajdziesz tutaj.

Określ specyfikę ruchu pieszego

Każda firma działa inaczej i wykorzystuje swój budynek firmowy na różne sposoby. Biorąc pod uwagę obecne warunki pandemii, kontrolowanie częstotliwości ruchu pieszych na konkretnej powierzchni firmowej wymaga zastosowania wewnętrznych procedur mające na celu zapobieganiu zbyt bliskiego, bezpośredniego kontaktu osób a równocześnie udostępniając szereg max rozwiązań i udogodnień w postaci płynów dezynfekujących i itp.

Czy dzienne natężenie ruchu pieszych jest podobne ? Czy też ruch pieszych jest większy w określone dni i / lub o określonych porach dnia ? Czy to tylko wyłącznie pracownicy wchodzący i wychodzący z budynku firmowego? A może z budynku korzystają też klienci, Czy w biurowcu znajduję się jedna firma – lub więcej przedsiębiorstw firmowych ? Czy zdarza się że tłoczą się w częściach wspólnych?

Czy Twoja konkretna placówka wspiera osoby uważane za „zagrożone” czyli podwyższonego ryzyka pod względem zagrożenia zakażenia się wirusem COVID 19 (osoby z obniżoną odpornością, osoby starsze, osoby chore,  itp.)?

Czy istnieje proces kontroli – ewidencji osób wchodzących i wychodzących z budynku na wypadek potencjalnej aktywności wirusa COVID 19?

Zaleca się monitorowanie ruchu klientów i pomaganie im, jeśli mieli kontakt z osobą zakażoną. Jedna z publikacji CDC stwierdza, że ​​„monitorowanie kontaktów następuje po badaniu przypadku i jest procesem identyfikacji, monitorowania i wspierania osób, które mogły mieć kontakt z osobą zakażona wirusem, taką jak COVID-19”. W zależności od natężenia ruchu pieszego, rodzaju ruchu pieszego i stopnia krytyczności, będziesz w stanie śmiało reagować odpowiednimi cyklami czyszczenia i dezynfekcji wspólnych obszarów biurowych. Może się na przykład okazać, że niektóre obszary zakładu produkcyjnego – przestrzeni firmowej wymagają cogodzinnej dezynfekcji miejsc styku w porównaniu z innymi obszarami zakładu, które wymagają jedynie cotygodniowego standardowego czyszczenia.

Określ powierzchnie o wysokim stopniu użytkowania – użyj odpowiednich środków dezynfekujących

Teraz, gdy już ustaliłeś, kto wchodzi i wychodzi z budynku, jak często i którymi ciągami komunikacyjnymi – nadszedł czas, aby określić powierzchnie użytkowe podwyższonego ryzyka. Częściej odwiedzane obszary wspólne są bardziej narażone na wyższą potencjalną aktywność bakterii. Dlatego tak ważne jest czyszczenie i dezynfekcja wspólnych obszarów firmowych w odpowiedzi na Twoją aktywność i zaangażowanie jako pracodawcy. Świetnym sposobem analizy i oceny obszarów o wysokim ryzyku zakażenia, charakterystycznych dla Twojego budynku jest przejście przez niego „jako gość”. Zacznij od początku: otwórz drzwi, przeciągnij odznakę, porozmawiaj z recepcjonistami, usiądź na krześle, podnieś czasopismo, napij się, itp. Następnie zapisz listę tych najważniejszych, bezpośrednich punktów styku i upewnij się, że są odpowiednio przygotowane tzn. wyczyszczone i zdezynfekowane.

Ponadto innym sposobem jest obserwacja aktywności klientów w okresach dużego ruchu. Może Cię zaskoczyć, co przedstawia się jako powierzchnie o wysokim ryzyku! Na przykład, czy dzieci znajdują się w wyznaczonym i bezpiecznym miejscu ? Czy jest jakieś boczne wejście lub wyjście, o którym myślałeś, że „nikt tak naprawdę nie używa”, ale tak jest? Czy ludzie opierają się o meble lub stoły, które można uznać za nietypowe?

Oprócz tych obserwacji zarządzanie wspólnymi obszarami podczas COVID-19 z pewnością będzie wiązać się z odkażeniem całego wyposażenia biura i Twojej firmy.

Po sporządzeniu listy określ odpowiedni – skuteczny środek czyszczący dla każdej przestrzeni. Odpowiednie wytyczne to: Zawsze używaj środków sprawdzonych, postępuj zgodnie z z instrukcją zapoznając się ze specyfikacja zawarta w kartach technicznych w/w środków dezynfekujących dotyczących sposobów czyszczenia obiektów o podobnym profilu działalności jak Twój. W razie potrzeby zawsze używaj rękawiczek i odpowiednich środków ochrony indywidualnej. Przeszkol pracowników, które środki należy rozcieńczyć i jak to zrobić zgodnie z wytycznymi producenta.

Skorzystaj z firmy sprzątającej do sprzątania  biur i firm podczas COVID-19

Mamy udokumentowane doświadczenie w świadczeniu usług dezynfekujących i czyszczących jako: serwis sprzątający w Krakowie w takich placówkach i instytucjach jak: sprzątanie biur, firm, biurowców. Sprzątanie domów i mieszkań oraz domy pomocy społecznej dla osób starszych, gabinety lekarskie, przychodnie, szpitale i powierzchnie wspólne o dużym natężeniu ruchu min:  sprzątanie sklepów, galerii handlowych, marketów, sprzątanie i  doczyszczanie hal – magazynów – zakładów produkcyjnych – logistycznych – przemysłowych i inne usługi sprzątające – porządkowe.

English EN French FR German DE Italian IT Polish PL Spanish ES Ukrainian UK

Firma sprzątająca KrakówFirma sprzątająca Warszawa | Firma sprzątająca Wieliczka | Firma sprzątająca Nowy Sącz | Firma sprzątająca Skawina | Firma sprzątająca Myślenice | Firma sprzątająca KatowiceS | www.vipgruppe.com

Klienci najczęściej odwiedzają nas z miast:

Województwo Małopolskie

Andrychów, Bochnia, Brzesko, Jasło, Brzeszcze, Chrzanów, Nowy Wiśnicz, Dąbrowa Tarnowska, Szczucin, Dobczyce, Dąbrowa Tarnowska, Gdów, Gorlice, Jordanów, Kalwaria Zebrzydowska, Kraków, Krynica-Zdrój, Krzeszowice, Kęty, Libiąż, Limanowa, Maków Podhalański, Miechów, Mszana Dolna, Myślenice, Sułkowice, Bochnia, Dobczyce, Kraków – Nowa Huta, Niepołomice, Nowy Sącz, Nowy Targ, Olkusz, Oświęcim, Proszowice, Rabka-Zdrój, Bukowno, Szczawnica, Skawina, Stary Sącz, Sucha Beskidzka, Maków Podhalański, Szczucin, Słomniki, Miechów, Tarnów, Trzebinia, Tuchów, Wadowice, Andrychów, Brody, Wieliczka, Wolbrom, Zakopane, Usługi dostępne w woj. małopolskim, Krakowie i jej dzielnicach: Bieńczyce, Kocmyrzów - Luborzyca, Bieżanów – Prokocim, Czyżyny, Bronowice, Grzegórzki, Krowodrza, Mistrzejowice, Olsza, Podgórze. Usługi dostępne w regionie i dzielnicach: Kraków-Nowa Huta, Prądnik Biały, Prądnik Czerwony, Podgórze Duchackie, Ugorek, Stare Miasto - Kazimierz, Swoszowice, Wzgórza Krzesławickie, Zabierzów, Zielonki, Tyniec, Zwierzyniec, Borek Fałęcki, Łagiewniki, Węgrzce, Michałowice, Raciborowice, Kraków ul. Moniuszki, Mogilska, Radzikowskiego, Bajana, Tyniecka, Lubostroń, Kuźnicy Kołłątajowskiej, Osiedle Wandy,Walerego Sławka, Widnokrąg, Centralna-Zielona-Magazynowa, Marii Jasnorzewskiej, Poznańska, Chełmska, Bartosza Głowackiego, Szlak, Słomniki, Dietla, Kalwaryjska, Kraków Rynek Główny, Floriańska, Bieżanowska, Gertrudy, Balicka, Starowiślna, Grzegórzecka, Dąbie, Wadowicka, Zawiła, Tadeusza Kościuszki, Zwierzyniecka, Kapelanka, Babińskiego, Aleje Pokoju, Nowohucka, Centralna, Czyżyny, Igołomia, Mrozowa, Wielicka, Stradomska, Bieńczyce-Kocmyrzów, Luborzyca, Dekerta,

Województwo Śląskie

Bielsko-Biała, Bytom, Będzin, Chorzów, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice, Czeladź, Czerwionka-Leszczyny, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Knurów, Lubliniec, Mikołów, Myszków, Mysłowice, Orzesze, Piekary Śląskie, Pszczyna, Pszów, Pyskowice, Racibórz, Radlin, Ruda Śląska, Rybnik, Rydułtowy, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Tarnowskie Góry, Tychy, Wodzisław Śląski, Zabrze, Zawiercie, Łaziska Górne, Świętochłowice, Żory, Żywiec,

Województwo Dolnośląskie

Bielawa, Bogatynia, Boguszów-Gorce, Bolesławiec, Brzeg Dolny, Bystrzyca Kłodzka, Chojnów, Dzierżoniów, Góra, Głogów, Jawor, Jelcz-Laskowice, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kąty Wrocławskie, Kłodzko, Legnica, Lubań, Lubin, Lwówek Śląski, Milicz, Nowa Ruda, Oleśnica, Oława, Polkowice, Siechnice, Strzegom, Strzelin, Syców, Trzebnica, Wałbrzych, Wołów, Wrocław, Zgorzelec, Ziębice, Ząbkowice Śląskie, Złotoryja, Środa Śląska, Świdnica, Świebodzice,

Województwo Kujawsko-pomorskie

Aleksandrów Kujawski, Barcin, Białe Błota, Brodnica, Bydgoszcz, Chełmno, Chełmża, Ciechocinek, Gniewkowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Inowrocław, Jabłonowo Pomorskie, Janikowo, Janowiec Wielkopolski, Kcynia, Koronowo, Kowal, Kowalewo Pomorskie, Kruszwica, Lipno, Mogilno, Nakło nad Notecią, Nowe, Osielsko, Radziejów, Rypin, Skępe, Solec Kujawski, Strzelno, Szubin, Sępólno Krajeńskie, Toruń, Tuchola, Więcbork, Wąbrzeźno, Włocławek, Łabiszyn, Świecie, Żnin,

Województwo Lubelskie

Annopol, Bełżyce, Biała Podlaska, Biłgoraj, Bychawa, Chełm, Dęblin, Hrubieszów, Janów Lubelski, Kock, Końskowola, Krasnystaw, Kraśnik, Kurów, Lubartów, Lublin, Międzyrzec Podlaski, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Opole Lubelskie, Parczew, Piaski, Poniatowa, Puławy, Radzyń Podlaski, Rejowiec Fabryczny, Ryki, Stoczek Łukowski, Szczebrzeszyn, Terespol, Tomaszów Lubelski, Turka, Tyszowce, Włodawa, Zamość, Zwierzyniec, Łuków, Łęczna, Świdnik,

Województwo Lubuskie

Babimost, Bytom Odrzański, Cybinka, Czerwieńsk, Dobiegniew, Drezdenko, Gorzów Wielkopolski, Gubin, Iłowa, Jasień, Kargowa, Kostrzyn nad Odrą, Kożuchów, Krosno Odrzańskie, Kłodawa, Lubsko, Międzyrzecz, Nowa Sól, Nowe Miasteczko, Nowogród Bobrzański, Przylep, Racula, Rzepin, Skwierzyna, Strzelce Krajeńskie, Sulechów, Sulęcin, Szprotawa, Sława, Słubice, Witnica, Wschowa, Zbąszynek, Zielona Góra, Świebodzin, Żagań, Żary,

Województwo Łódzkie

Aleksandrów Łódzki, Andrespol, Bełchatów, Brzeziny, Błaszki, Działoszyn, Głowno, Koluszki, Konstantynów Łódzki, Ksawerów, Kutno, Opoczno, Ozorków, Pabianice, Pajęczno, Piotrków Trybunalski, Poddębice, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Rzgów, Sieradz, Skierniewice, Stryków, Sulejów, Szadek, Szczerców, Tomaszów Mazowiecki, Tuszyn, Wieluń, Wieruszów, Zduńska Wola, Zelów, Zgierz, Złoczew, Łask, Łowicz, Łódź, Łęczyca, Żychlin,

Województwo Mazowieckie

Błonie, Ciechanów, Garwolin, Gostynin, Grodzisk Mazowiecki, Grójec, Józefów, Kobyłka, Konstancin-Jeziorna, Kozienice, Legionowo, Marki, Mińsk Mazowiecki, Mława, Nowy Dwór Mazowiecki, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Otwock, Piaseczno, Piastów, Pruszków, Przasnysz, Pułtusk, Płock, Płońsk, Radom, Radzymin, Siedlce, Sierpc, Sochaczew, Sokołów Podlaski, Sulejówek, Warszawa, Wołomin, Wyszków, Zielonka, Zwoleń, Ząbki, Łomianki, Żyrardów,

Województwo Opolskie

Biała, Bogacica, Brzeg, Byczyna, Czarnowąsy, Dobrodzień, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Gorzów Śląski, Grodków, Głogówek, Głubczyce, Głuchołazy, Jemielnica, Kietrz, Kluczbork, Kolonowskie, Korfantów, Krapkowice, Kędzierzyn-Koźle, Lewin Brzeski, Namysłów, Niemodlin, Nysa, Olesno, Opole, Otmuchów, Ozimek, Paczków, Praszka, Prudnik, Prószków, Rudniki, Skarbimierz Osiedle, Strzelce Opolskie, Tarnów Opolski, Ujazd, Wołczyn, Zawadzkie, Zdzieszowice,

Województwo Podkarpackie

Boguchwała, Brzostek, Brzozów, Czudec, Dukla, Dynów, Dębica, Frysztak, Gorzyce, Głogów Małopolski, Jarosław, Jasło, Jedlicze, Kańczuga, Kolbuszowa, Krasne, Krosno, Lesko, Leżajsk, Lubaczów, Mielec, Nisko, Nowa Dęba, Pilzno, Przemyśl, Przeworsk, Radomyśl Wielki, Radymno, Rakszawa, Ropczyce, Rudnik nad Sanem, Rzeszów, Sanok, Sokołów Małopolski, Stalowa Wola, Strzyżów, Sędziszów Małopolski, Tarnobrzeg, Ustrzyki Dolne, Łańcut,

Województwo Podlaskie

Augustów, Białystok, Bielsk Podlaski, Brańsk, Choroszcz, Ciechanowiec, Czarna Białostocka, Czyżew, Dobrzyniewo Duże, Dąbrowa Białostocka, Fasty, Grabówka, Grajewo, Hajnówka, Ignatki-Osiedle, Kleosin, Knyszyn, Kolno, Księżyno, Lipsk, Mońki, Raczki, Sejny, Siemiatycze, Sokoły, Sokółka, Suchowola, Supraśl, Suwałki, Szczuczyn, Szepietowo, Sztabin, Wasilków, Wysokie Mazowieckie, Zabłudów, Zambrów, Zaścianki, Łapy, Łomża,

Województwo Pomorskie

Banino, Bolszewo, Borkowo, Brusy, Bytów, Chojnice, Chwaszczyno, Czersk, Człuchów, Gdańsk, Gdynia, Gościcino, Kartuzy, Kokoszkowy, Kowale, Kościerzyna, Kwidzyn, Luzino, Lębork, Malbork, Miastko, Nowy Dwór Gdański, Pelplin, Prabuty, Pruszcz Gdański, Puck, Reda, Rumia, Sierakowice, Skarszewy, Sopot, Starogard Gdański, Sztum, Słupsk, Tczew, Ustka, Wejherowo, Władysławowo, Zblewo, Żukowo,

Województwo Świętokrzyskie

Bieliny, Bilcza, Bodzentyn, Bogoria, Busko-Zdrój, Chmielnik, Chęciny, Daleszyce, Górno, Jędrzejów, Kazimierza Wielka, Kielce, Końskie, Kunów, Małogoszcz, Miedziana Góra, Mniów, Morawica, Nowa Słupia, Opatów, Ostrowiec Świętokrzyski, Ożarów, Pacanów, Pawłów, Piekoszów, Pińczów, Połaniec, Radoszyce, Sandomierz, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Staszów, Stopnica, Stąporków, Suchedniów, Sędziszów, Włoszczowa, Zagnańsk, Łagów, Łopuszno,

Województwo Warmińsko-mazurskie

Barczewo, Bartoszyce, Biskupiec, Braniewo, Dobre Miasto, Działdowo, Elbląg, Ełk, Giżycko, Gołdap, Górowo Iławeckie, Iława, Iłowo-Osada, Jonkowo, Kisielice, Korsze, Kurzętnik, Kętrzyn, Lidzbark, Lidzbark Warmiński, Lubawa, Mikołajki, Morąg, Mrągowo, Nidzica, Nowe Miasto Lubawskie, Olecko, Olsztyn, Olsztynek, Orneta, Orzysz, Ostróda, Pasym, Pasłęk, Pisz, Reszel, Rybno, Susz, Szczytno, Węgorzewo,

Województwo Wielkopolskie

Chodzież, Czarnków, Gniezno, Gostyń, Grodzisk Wielkopolski, Jarocin, Kalisz, Komorniki, Konin, Kostrzyn, Koziegłowy, Koło, Kościan, Krotoszyn, Kórnik, Kępno, Leszno, Luboń, Mosina, Nowy Tomyśl, Oborniki, Ostrzeszów, Ostrów Wielkopolski, Piła, Pleszew, Plewiska, Poznań, Rawicz, Swarzędz, Szamotuły, Słupca, Trzcianka, Turek, Wolsztyn, Wronki, Września, Wągrowiec, Złotów, Śrem, Środa Wielkopolska,

Województwo Zachodniopomorskie

Barlinek, Barwice, Bezrzecze, Białogard, Borne Sulinowo, Chojna, Choszczno, Czaplinek, Darłowo, Drawsko Pomorskie, Dębno, Goleniów, Gryfice, Gryfino, Kamień Pomorski, Karlino, Koszalin, Kołobrzeg, Maszewo, Mielno, Mierzyn, Myślibórz, Nowogard, Police, Połczyn-Zdrój, Przecław, Pyrzyce, Płoty, Sianów, Stargard, Szczecin, Szczecinek, Sławno, Trzebiatów, Warzymice, Wałcz, Złocieniec, Łobez, Świdwin, Świnoujście,

Województwo Wielkopolskie

Powiat Złotowski, Złotów, Jastrowie, Krajenka, Okonek, Lipka, Tarnówka, Zakrzewo, Powiat Pilski, Piła, Łobżenica, Ujście, Wyrzysk, Wysoka, Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo, Powiat Chodziaski, Chodzież, Margonin, Szamocin, Budzyń Powiat Czarnkowsko-trzciankowski, Krzyż Wielkopolski, Trzcianka, Wieleń, Czarnków, Drawsko, Lubasz, Połajewo Powiat Wągrowiecki, Damasławek, Mieścisko, Wapno, Wągrowiec, Gołańcz, Skoki Powiat Obornicki, Oborniki, Rogoźno, Ryczywół Powiat Szamotulski, Ostroróg, Pniewy, Szamotuły, Wronki, Duszniki, Kaźmierz, Obrzycko Powiat Międzychodzki, Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Międzychód, Sieraków Powiat Poznański, Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Tarnowo Podgórne Powiat Nowotomyski, Lwówek, Nowy Tomyśl, Opalenica, Zbąszyń, Kuślin, Miedzichowo Powiat Grodziski, Grodzisk Wielkopolski, Rakoniewice, Wielichowo, Granowo, Kamieniec Powiat Wolsztyński, Wolsztyn, Przemęt, Siedlec,

Oferta według rodzaju obsługiwanych obiektów:

Oferta według rodzaju wykonywanych usług:

ZADZWOŃ